Witajcie w naszej Bajce!

"BAJKA" PRZEDSZKOLE NR 2
ul. Kościelna 8, 84-230 Rumia
tel./faks 58 671 04 48
e-mail: bajka@bajkarumia.pl

W przedszkolu  funkcjonują  trzy grupy:
 • I  grupa  -  dzieci 3-letnie  -  Krasnoludki;
 • II  grupa  -  dzieci 4-5 letnie  -  Kubusie;
 • III  grupa  -  dzieci 5-6 letnie  -  Smerfy.
Dzieci w naszym przedszkolu poprzez uczestnictwo w różnych zajęciach rozwijają się wszechstronnie                   i harmonijnie. Przedszkole zapewnia opiekę logopedyczną. Duży nacisk kładzie się na edukację teatralną, dlatego dwa razy w miesiącu do przedszkola zapraszane są zespoły teatralne z całej Polski.

„ Większości tego wszystkiego, co jest mi potrzebne, aby wiedzieć jak żyć,
co robić i jak się zachowywać nauczyłem się w przedszkolu.
Mądrości życiowej nie znalazłem na szczytach uniwersytetu, lecz w piaskownicy”
R. Fulgha
WIZJA PRZEDSZKOLA:
 • przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny            i wszechstronny rozwój;
 • oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności;
 • przedszkole zaspokaja potrzeby edukacyjne wszystkich dzieci;
 • przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa, troszczy się o zdrowie psychiczne i fizyczne;
 • sprawne zarządzanie i kierowanie placówką, kompetencje i kwalifikacje pracowników;
 • wnętrza przedszkola są estetyczne i funkcjonalne;
 • dzieci pozostające w trudnych sytuacjach losowych, znajdują pomoc dzięki  dobrej współpracy dyrektora      z instytucjami społecznymi.
MISJA PRZEDSZKOLA:
    Mówi się, że „nie mamy wpływu na kierunek wiatru, lecz możemy tak ustawić żagle, aby łapać go jak najwięcej”
 • przygotowanie dziecka do kreatywnego i twórczego działania;
 • przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami;
 • wyposażenie dziecka w umiejętności i wiedzę potrzebną do dalszego etapu kształcenia;
   Celem rozwoju naszej placówki  uwzględniając jej możliwości i zasoby to tworzenie przedszkola twórczego, otwartego  i przyjaznego  zarówno dla dzieci jak  i ich rodziców. Aby absolwent naszego przedszkola opuszczając placówkę  był samodzielny, potrafił nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radził sobie     w sytuacjach trudnych, potrafił wyrażać swoje potrzeby. Był wyposażony w umiejętności i kompetencje związane z osiąganiem dojrzałości szkolnej.

TROCHĘ HISTORII

  "Bajka" przedszkole nr 2 powstało we wrześniu 1950 r., a usytuowane jest w dzielnicy Stara Rumia.

  Było to przedszkole jednooddziałowe mieszczące się na parterze budynku. Piętro zamieszkiwali lokatorzy.            Z upływem czasu zaadaptowano następne pomieszczenie, utworzono druga grupę.

     Było to przedszkole dysponujące trzydziestoma miejscami.W wyniku przeprowadzonego remontu w 1978 roku uzyskano dodatkowe miejsca, co pozwoliło utworzyć trzecią grupę.HYMN PRZEDSZKOLA


Witajcie w naszej "Bajce" -
Jaś zagra na fujarce,
Małgosia mu zaśpiewa,
Zatańczą w koło drzewa.

Tu wszystko jest prawdziwe
I dzieci są szczęśliwe
A w salach i w ogrodzie
Bawimy się na co dzień.

Ref: Dziś tu jesteśmy z wami
My chłopcy z dziewczynkami,
W przedszkolu jest radośnie,
Aż wszystkim serce rośnie.

W przedszkolu jest wspaniale,
Tu nudy nie ma wcale,
A w grupie Krasnoludków
już nie ma żadnych smutków.

Zaś Smerfy z Kubusiami
Popatrzcie wszyscy sami
Tak pięknie się kłaniają
Do "Bajki" zapraszają.

Ref: Dziś tu jesteśmy z wami
My chłopcy z dziewczynkami,
W przedszkolu jest radośnie,
Aż wszystkim serce rośnie.

(tekst. A. Łuczak do muzyki
A. Skorzyńskiego)